סניף משרד הפנים אריאל

כתובת: רחוב יהודה משרדי העירייה אריאל

שעות פעילות משרד הפנים אריאל:
ימים א', ב' ג, ה' בשעות 8:00-12:00 וביום ב' בשעות 14:30 – 17:30 לא כולל אשרות ואזרחות.
רישוי ופיקוח כלי יריה:ימים א',ג', ה' בשעות 8:00-12:00, יום ב' שעות 14:30-17:30, בימי ד' יתקבלו ארגונים לאחר תאום מראש.
טלפון: 03-9365549
פקס: 03-9067415

כתיבת תגובה