סניף מס הכנסה חיפה

פקיד השומה: מר יהושוע חבר
כתובת: שד' פלי"ם 15, ת.ד.613 חיפה 33095
מספר טלפון מרכזיה: 04-8630000
טלפון מס הכנסה פקיד שומה: 04-8630279
פקס: 04-8667249

כתיבת תגובה