סניף ביטוח לאומי רמת גן

כתובת: רחוב החשמונאים מספר 15, רמת גן
ת.ד 10300, מיקוד 52002

טלפון: טלפון 6050* או 04-8812345

שעות פתיחה סניף ביטוח לאומי רמת גן
א,ג,ה 08:00-12:30
ב,ד 15:00-17:00

כתיבת תגובה