סניף ביטוח לאומי רחובות

כתובת: רח' רמז מספר 64 רחובות
מיקוד 76449
 מרכזייה: טלפון 6050* או 04-8812345
שעות פתיחה סניף ביטוח לאומי  רחובות
רצוי לברר אילו מחלקות בדיוק 

א,ג,ה 08:00-12:30
ב,ד 15:00-17:00
פקס מרכזי: 08-9450737

כתיבת תגובה