סניף ביטוח לאומי יפו

כתובת: רחוב התקומה מספר 30 יפו
ת.ד 8507מיקוד 61084
טלפון: טלפון 6050* או 04-8812345
מענה קולי: מענה קולי להזמנת אישורים -03-5127250
פקס מרכזי: 03-5127149
שעות פתיחה סניף ביטוח לאומי יפו
א,ג,ה 08:00-12:30
ב,ד 15:00-17:00

כתיבת תגובה